образование 01 ноем. 2019 2019-11-01 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVJoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d2f6b31673e24bff16ae4479edd682c38ee54beb/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36072.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургаска учителка сред носителите на наградата "Константин Величков"

Министерството на образованието и науката отличи осем учители от страната с наградата „Константин Величков“ за принос в развитието на образователната система.

В категорията „Работа с ученици с изявени дарби“ бяха отличени Гергана Николова от ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас и Зарка Гайдарова от СУ „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица. Двете учителки развиват таланта на децата в областта на математиката и прилагат иновативни подходи в обучението.

Победителите в категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ също са двама. Учителят по английски език в ОУ „Христо Ботев“ в село Камбурово, община Омуртаг Евгени Колев беше награден заради активната си работа по Механизма за обхват на деца и ученици и за преодоляването на ефектите от сегрегацията в училището.

Педагогическият съветник на Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ в Свиленград Нели Щерева пък консултира деца с проблемно поведение за кариерна ориентация и ги насочва към занимания по интереси. За принос в развитието на способностите на децата в науките, технологиите, предприемаческите умения, изкуствата, спорта и други бяха наградени трима учители – Елка Трифонова от Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ във Видин, зам.-директорът по учебно-производствена дейност в Професионалната търговска гимназия „Н.Й.Вапцаров” във Враца Мариана Павлова и Цецка Маркова-Енчева от Средно училище с преподаване на немски ези „Фридрих Шилер“ в Русе.

Носителите на наградата „Константин Величков“ получиха грамоти, книги, както и по 1000 лв. парична награда.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...