образование 01 ноем. 2019 2019-11-01 2019-11-01 https://www.burgas-reporter.com/attachments/fd0755db3309b036dd121b85d99f894fdf3b2eb9/store/fit/600/400/03654d85248a0fbad2f935641bf1f9a1528af2628b921fdf8949e37cbcbd/article_image

Burgas Reporter Ltd.

НЕГ „Гьоте“ – място за споделяне на иновативни практики

В навечерието на Денят на народните будители, немската езикова гимназия „Гьоте“  - Бургас организира среща между ученици, учители, родители и граждани от София, Хасково и Бургас.

Представители на езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково и 119 СУ „Алад. М. Арнаудов“ - София работиха заедно с домакините си, за да обменят професионални иновативни практики на преподаване и организация на училищния живот. Особен интерес предизвикаха проектните седмици, които са уникална за НЕГ практика и една от най-мащабните в страната.

Програмата включваше представяне на адаптационни техники на новоприетите ученици, за да се почувства всеки ученик успешен, и тренинг за учители, проведени от психолога и педагогическия съветник към гимназията. Интерес предизвикаха откритият урок по немски език и интегрираният урок по английски език и история, на който бяха представени не само нови методи, но и начини за форматиращо оценяване.

„Времето за неформалните разговори и обмена на добри педагогически практики и методи не достигна, за да се запознаят колегите с всичките добри практики и методи използвани в участващите в срещата училища”, съобщиха от ръководството на НЕГ „Гьоте”.

Отделено беше време за взаимно представяне на училищата, обмен между Ученическите съвети, тяхната дейност и трудностите, които срещат, както и запознаване с проектите по които работят отделните колективи.

Срещата се реализира с подкрепата  на МОН по програма „Иновации в действие“ и е много навременна възможност за отваряне на педагогическите специалисти към практиките на техните колеги, както и за изграждане на доверие към педагогическите инициативи у общността.

образование ...


политика ...


спорт ...