образование 01 ноем. 2019 2019-11-01 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdUpoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f68034806fd1822055f88b60e6bec73b25e37d0b/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36067.jpg

Burgas Reporter Ltd.

НЕГ „Гьоте“ – място за споделяне на иновативни практики

В навечерието на Денят на народните будители, немската езикова гимназия „Гьоте“  - Бургас организира среща между ученици, учители, родители и граждани от София, Хасково и Бургас.

Представители на езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково и 119 СУ „Алад. М. Арнаудов“ - София работиха заедно с домакините си, за да обменят професионални иновативни практики на преподаване и организация на училищния живот. Особен интерес предизвикаха проектните седмици, които са уникална за НЕГ практика и една от най-мащабните в страната.

Програмата включваше представяне на адаптационни техники на новоприетите ученици, за да се почувства всеки ученик успешен, и тренинг за учители, проведени от психолога и педагогическия съветник към гимназията. Интерес предизвикаха откритият урок по немски език и интегрираният урок по английски език и история, на който бяха представени не само нови методи, но и начини за форматиращо оценяване.

„Времето за неформалните разговори и обмена на добри педагогически практики и методи не достигна, за да се запознаят колегите с всичките добри практики и методи използвани в участващите в срещата училища”, съобщиха от ръководството на НЕГ „Гьоте”.

Отделено беше време за взаимно представяне на училищата, обмен между Ученическите съвети, тяхната дейност и трудностите, които срещат, както и запознаване с проектите по които работят отделните колективи.

Срещата се реализира с подкрепата  на МОН по програма „Иновации в действие“ и е много навременна възможност за отваряне на педагогическите специалисти към практиките на техните колеги, както и за изграждане на доверие към педагогическите инициативи у общността.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...