икономика 31 окт. 2019 2019-10-31 2019-10-31 https://www.burgas-reporter.com/attachments/fb666fa1078077abe2f85436e098507e00b2ffe2/store/fit/600/400/26eca8c2621f22b99d4e0f8c8e8c1cc757943db5f39b5f9d8820ea1f853d/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Линията на бедността у нас става 363 лв.

Правителството определи линията на бедност за 2020 г., която ще е 363 лв. - с 15 лв. по-висок в сравнение 2019 г.

Сумата е определена в съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Размерът се изчислява на база линията на бедност определена от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ и индекса на цените на малката по състав кошница.

 

Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

икономика ...


Общински избори 2019 ...


политика ...