Минута за размисъл 28 окт. 2019 2019-10-28 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaVU5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0943eed504966f3e5456756d72ce45f9218e3b27/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36029.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Радой Ралин

"Съветът е като подарък: неучтиво е да не го приемеш, но не си задължен да го употребиш."

Започваме новата седмица с една минута за размисъл с Радой Ралин.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...