образование 03 сеп. 2019 2019-09-03 2019-09-03 https://www.burgas-reporter.com/attachments/a0540bfa0a69675a62b835200643a54e49e24c1c/store/fit/600/400/b7b8d5323fccbbc08118f555fb9c41370fc52d9f7394be2e6d881cfa5ccb/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Обучение за учителите, които ще преподават английски на първокласниците

Дни преди началото на новата учебна година в Бургас ще се проведе обучение на учителите по английски език по системата за ранно чуждоезиково обучение "Play and talk with Echo".

Инициативата ще се състои на 3 и 4 септември в Експозиционен център „Флора”.

Целта е придобиване на добра теоретична и практическа подготовка, обмен на опит, методически насоки за работа в различни аспекти на урока, който ще бъде разгледан като разказ, ролева игра или виртуална реалност.

Учителите в първи клас ще бъдат запознати и с общинската програма "Първокласно начало". Освен основен ремонт на 100 класни стаи във всички училища, където на 15 септември ще влязат първокласници, програмата включва внедряване на интерактивни методи на преподаване и активно интегриране на технологии в учебния процес, включително и по английски език. За целта учениците ще разполагат с модерна образователна среда и възможност за използване на интерактивни дъски, таблети и образователен софтуер.

Организатори на обучението са Община Бургас, Център за подкрепа на личностностното развитие и издателство " Изкуства". Лектор е  Даниела Северинова - ръководител на авторския екип, създал учебните помагала "Play and talk with Echo", а асистенти ще бъдат учители към ЦПЛР-Бургас.

образование ...


политика ...


спорт ...