икономика 23 авг. 2019 2019-08-23 2019-08-23 https://www.burgas-reporter.com/attachments/699c78e74598d60baec0279560d34a810b1960d8/store/fit/600/400/f0e2dcd7f4999d3f248396d324b6acc51219c527c21a10d02ff7d98e52d7/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Местата за настаняване в Бургаско се увеличават с 16.3%

Броят на местата за настаняване в област Бургас се увеличава с 16.3%, а на леглата в тях с 10.5%.

Данните са на Националния статистически институт и се отнасят за месец юни на 2019 г., сравнено със същия период на миналата година.

Статистиката показва, че в региона функционират 721 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.1 хил., а на леглата - 120.5 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юни 2019 г., е 1 886.5 хил., или c 0.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличение на нощувките (с 23.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, докато в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е регистриран спад - 6.6% и в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 4.2%.

През юни 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 63.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.6% от нощувките на чужденци и 25.2% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.1 и 44.3%

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - със 17.0%, следват Германия - с 15.1%, Полша - с 13.2% и Руска федерация - с 8.5%.

икономика ...


Общински избори 2019 ...


политика ...