образование 29 юли 2019 2019-07-29 2019-07-29 https://www.burgas-reporter.com/attachments/fa57bec2423eced0274149ad38241bb72543f217/store/fit/600/400/027a9cfbe295ed0cc28dc615e42b42eca81d21477b83a7d553be941d264b/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Екипи за превенция на отсъствията ще връщат децата в час

Министерството на образованието и науката предвижда по-сериозни мерки срещу отпадането на децата от учебния процес.

От следващата учебна детските градини и училищата в страната ще сформират постоянни екипи за превенция на отсъствията без уважителни причини.

В тях могат да влизат и учителите, които се грижат за приобщаването на деца към системата. При необходимост новите екипи ще функционират всекидневно. Това предвиждат промени в работата по Механизма, предложени за обществено обсъждане от Министерството на образованието и науката.

Дейността на екипите за превенция ще е насочена към намаляване на риска от отпадане. Експертите ще  посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици, като обходите ще се правят още след регистрирането на отсъствията. Също така се предвижда да се работи активно с родителите, за да се осигурява участието на децата и учениците в образователния процес.  Екипите ще бъдат подпомагани и занапред от представители на общините, Дирекция „Социално подпомагане“ и Министерството на вътрешните работи.

образование ...


политика ...


спорт ...