икономика 25 юли 2019 2019-07-25 2019-07-25 https://www.burgas-reporter.com/attachments/3f82986b99695bd475b46b547983296d7910ff65/store/fit/600/400/a87b34d451286ee2eb9cd418cc798b804f86e1d199b86fdd41b1d7f61112/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Бизнесът в Бургас и Камено може да привлече 3 млн. евро за рибарство

Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено ще има възможност да привлече над 3 млн. за развитие на сектора.

От местния бизнес се очаква да подготви качествени проекти, с които да привлече максимално от европейските пари.

Средствата се отпускат по Програмата за морско дело и рибарство. За тях ще се кандидатства по шест мерки, като първата вече е отворена.

"Досега Бургас беше дискриминиран и не беше допустим бенефициент по рибарската програма. Ние се борихме, стигнахме чак до Европейската комисия, аргументирахме се и регламентът беше променен в наша полза. Призовавам малките и средни фирми от Бургас и Камено да бъдат активни, защото тези пари са за вас, големи компании от столицата и страната нямат право да кандидатстват за тях", каза днес кметът на Бургас Димитър Николов.

Първата отворена мярка е озаглавена "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури". Целта на процедурата е да подпомогне местните малки и средни фирми, които се занимават с преработване на риба и аквакултури. Парите могат да послужат за модернизиране на предприятията, за въвеждането на иновации, създаване на нови работни места в сектора, подобряване условията на труд и за намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

Максималният размер на сумата, за която може да се кандидатства по тази мярка с един проект, е 97 000 лева. Тези пари могат да се оползотворят, например, за специализирана техника, транспортно средство, софтуер, обучение на персонал, строително-ремонтни дейности и др. Срокът за кандидатстване по тази мярка е до 2 септември и до 30 декември 2019 г. След това ще бъде отворена втората, насочена повече към неправителствения сектор, която ще стимулира опазването на природното богатство. Следващите мерки ще бъдат насочени отново към местния бизнес, с акцент върху отглеждането на аквакултури, рибарските общности и осигуряването на тяхната целогодишна заетост.

Офисът на Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено е настанен в кметството на к-с "Меден рудник". Въпроси се приемат на място или на имейл office@flag-burgas.org.

 

 

икономика ...


Общински избори 2019 ...


политика ...