здраве 22 юли 2019 2019-07-22 2019-07-22 https://www.burgas-reporter.com/attachments/70e7ed31c764785e9d499370ed52ccc43ea4d97e/store/fit/600/400/f832090be64d8173f17e17edb63cbd92df848be38a63fb82403d46ec3717/article_image

Burgas Reporter Ltd.

В Бургаско най-много са лекарите пред пенсия

В област Бургас най-много са лекарите, влизащи във възрастовата група 55 - 64 години.

Техният брой е 467 и съставлява 34.7% от всички лекари в региона.

Това показват данните на Националния статистически институт към края на 2018 г.

Младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 157, или 11.7%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 209, или 15.5%.

Мъжете лекари, работещи на трудов договор, са 622 човека – 46,2%, а жените в бели престилки са 725 на брой (53.8%).

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 208, или 15.4% от всички практикуващи лекари в областта. Следват практикуващите Педиатрия – 113 или 8.4%, Акушерство и гинекология – 91 или 6.8%, Хирургия – 83 или 6.2%, Анестезиология и интензивно лечение – 77 или 5.7% и Нервни болести – 75 или 5.6%.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 5.1 на 10 000 души от населението.

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. е 32.8 на 10 000 души от населението, а с лекари от дентална медицина - 7.6 на 10 000 души от населението.

здраве ...


спорт ...


региони ...