здраве 22 юли 2019 2019-07-22 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdE5TIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f3e523cd218c7d59f6a31220c75fc9f784a9d9f3/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35206.jpg

Burgas Reporter Ltd.

В Бургаско най-много са лекарите пред пенсия

В област Бургас най-много са лекарите, влизащи във възрастовата група 55 - 64 години.

Техният брой е 467 и съставлява 34.7% от всички лекари в региона.

Това показват данните на Националния статистически институт към края на 2018 г.

Младите практикуващи лекари – на възраст до 35 години, са 157, или 11.7%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 209, или 15.5%.

Мъжете лекари, работещи на трудов договор, са 622 човека – 46,2%, а жените в бели престилки са 725 на брой (53.8%).

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 208, или 15.4% от всички практикуващи лекари в областта. Следват практикуващите Педиатрия – 113 или 8.4%, Акушерство и гинекология – 91 или 6.8%, Хирургия – 83 или 6.2%, Анестезиология и интензивно лечение – 77 или 5.7% и Нервни болести – 75 или 5.6%.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за областта е 5.1 на 10 000 души от населението.

Осигуреността с лекари в края на 2018 г. е 32.8 на 10 000 души от населението, а с лекари от дентална медицина - 7.6 на 10 000 души от населението.

Коментари

здраве ...


спорт ...


региони ...