образование 11 юли 2019 2019-07-11 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc05TIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ed69ebfb195da84122b77f24f8ef257722e4a852/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35129.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Максималният бал за прием в някои от бургаските гимназии става все по-висок

Максималният бал, който е нужен да бъде покрит от седмокласниците, за да бъдат приети в някои от бургаските гимназии става все по-висок.

От данните за приема на учениците, които обяви образователния инспекторат, става ясно, че нивото на трудност пред кандидатите се повишава.

В Природоматематическата гимназия „Никола Обрешков“ максималният бал на оценките в паралелката с изучаване на математика е 497.000, а минималният 438.250

Желаещите да станат част от паралелката с изучаване на „Природни науки“ трябва да постигнат максимален бал от 486.000

Паралелката с изучаване на софтуерни и хардуерни науки ще приеме ученици постигнали максимален бал от 495.750 или минимален от 426.250

На четвърто място в класирането на училищата с най-висок бал е Немската езикова гимназия и по-точно паралелката, със засилено изучаване на немски, английски, български език и биология. В нея ще бъдат приети ученици, които са постигнали минимален бал от 405.000 и максимален от 466.500

Пета и шеста позиция също са за класове в немската гимназия, а седмата позиция в класацията е за паралелката по икономика и мениджмънт , в която минималният бал е 387.500 и максималният 452.000

На осма позиция е паралелката по приложно програмиране в новата професионална гимназия по информационни технологии. Тук максималният бал е 482.000

Девето и десето място са отредени за две паралелки от Английската езикова гимназия

Резултатите от приема показват, че Математическата гимназия, Немската и Английската езикови гимназии, Търговската гимназия и новата гимназия за компютърни науки са били най-предпочитани от учениците с висок успех. 

 

 

 

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...