образование 28 юни 2019 2019-06-28 2019-06-28 https://www.burgas-reporter.com/attachments/b55abdc7743c2972d126c9212c45c120698c80ee/store/fit/600/400/53f4d942f45e5163b6b627b70d4eb685c09779f6db0ca95d93061136bbb1/article_image

Burgas Reporter Ltd.

40 студенти ще са първите, приети в специалност "Медицина"

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас ще приеме още тази година 40 студенти в специалност „Медицина”.

Първата кандидат-студентска кампания стартира на 1 юли. Изпитите за учебната 2019/2020 година ще се проведат на 21 юли по биология и на 28 юли по химия. 

Резултатите ще излязат до 8 август, като първото класиране ще бъде обявено на 12 август, второто – на 16 август, а третото – 22 август. Семестриалната такса за държавното обучение е 550 лева.

Това стана възможно след като на 27 юни 2019 г. Факултетът по медицина към висшето учебно заведение  получи позитивна оценка за акредитацията и обучението в специалността.

Обучението по медицина ще се осъществява само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва десет учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити.

След завършване на пълния курс на обучение и успешно положени държавни изпити, студентите ще получат диплома за завършено висше образование с професионална квалификация „лекар” и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър”.

 

образование ...


политика ...


спорт ...