образование 17 юни 2019 2019-06-17 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDFTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--97637d09e79779ebf588efeaba3b568d12df2f7b/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34912.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Семинар показва каква да е алтернативна физическа активност при децата

Бургаският свободен университет (БСУ) ще бъде домакин на обучение по алтернативна физическа активност.

Заниманията ще се състоят на 19 юни от 9:00 до 16:00 ч. в катедра "Педагогика". Инициативата е част от общинската програма "Активни и здрави Бургас".

Обучението е насочено към специалисти в Предучилищна и начална училищна педагогика.

Целта е да се представят алтернативни и иновативни методи на физическа активност за деца и ученици на възраст между 3 и 10 години.

Обучението включва теория и практика. Акцент ще бъде даден на интерактивни занимания със спортно образователен характер на открито, с игри развиващи емоционалната интелигентност, двигателната култура, личностното израстване. Една от темите, които ще бъдат разгледани, е за интеграцията на "Свободата на движение" - практика включваща съзнателно дишане, разтягане и движение, в унисон с момента и емоцията.

Според специалистите културата на здравословен начин на живот е пряко свързана със самооценката и самочувствието, нивото на продуктивност и изява у човек. Доказано е, че навици за съзнателно дишане и движение, физическа и спортна дейност, изграждат здрава основа за разгръщане потенциала на децата и израстването им в добри, съзнателни и отговори граждани.

Лектори в обучението ще бъдат:

Вели Аслан - "Дишането - ключът!"

Юлиян Казепов - "Дишай осъзнато!"; "Дишането и децата!"

Стоян Димитров - "Ученик - учител"; "Спорт и забава"

Гергана Брънзова - "Съзнание и тяло в едно" ; "Свободата на движение   

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...