образование 11 юни 2019 2019-06-11 2019-06-11 https://www.burgas-reporter.com/attachments/61ed7d4bcbf5137a48225b8248314c72ba67bbea/store/fit/600/400/319fa4e3e57ca2f2c1eeb3d60f85b1ba2752c202a9fd1ab7be208e9418fc/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Появи се шанс Морското училище в Бургас да бъде спасено

Морското училище да стане общинско – предлага в своя докладна записка кметът на Община Бургас Димитър Николов.

Ако общинските съветници одобрят предложението, кметът и администрацията са готови да гарантират, че базата на учебното заведение ще бъде модернизирана и качеството на образователния процес ще бъде повишено.

В момента учениците от Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ изучават специалностите: "Морско корабоводене", "Корабни машини и механизми" и "Митническа и данъчна администрация".

Анализи показват, че през последните десет години интересът на учениците към училището трайно се понижава, а учебното заведение губи своята привлекателност.

От Община Бургас правят постъпки да трансформират гимназията в общинско училище, за да могат да инвестират не само в материалната база, но и в привличането на специалисти от бранша, които да преподават по нови, модерни учебни програми.

По този начин Бургас като морски град ще получи необходимите кадри в тази сфера

В момента финансовото осигуряване на Морското училище е ангажимент на Министерството на образованието. С предложената промяна издръжката ще се осъществява от бюджета на Община Бургас, която ще получи собствеността върху всички недвижими имоти на училището, които досега бяха държавна собственост.

образование ...


политика ...


спорт ...