образование 24 май 2019 2019-05-24 2019-05-24 https://www.burgas-reporter.com/attachments/c7d6d63c01d6e1379868a375752af1420eb3a52a/store/fit/600/400/2bcebf5b44b32966dd427151bd5afa7f72c8a022e77940b3c5614c92e78a/article_image

Burgas Reporter Ltd.

118 общообразователни училища работят в Бургаско

За учебната 2018/2019 година в детските градини в област Бургас са записани 13 651 деца.

По данни на Националния статистически институт в края на миналата година в област Бургас са функционирали 109 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 1.9%. В тях са записани 13 651 деца, от които 7 047, или 51.6% са момчета.

 

През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 599 и 1 389 ученици. Към 1 октомври 2018 г., учебни занятия в област Бургас са се водили в 118 общообразователни училища, като в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 поради закриване или преобразуване. Броят на учениците в общообразователните училища е 37 607.

Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 г. в област Бургас, се осъществява в 17 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 училище по изкуствата. Общият брой на учащите в тях е 8 313.

Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 учебна година е 5 973.

Към 31 декември 2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор” се обучават 37 лица.

образование ...


политика ...


спорт ...