образование 24 май 2019 2019-05-24 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ0ZTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--656b6a4a5effe584f82c484c22a285ecddf521fe/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/main_img_34713.jpg

Burgas Reporter Ltd.

118 общообразователни училища работят в Бургаско

За учебната 2018/2019 година в детските градини в област Бургас са записани 13 651 деца.

По данни на Националния статистически институт в края на миналата година в област Бургас са функционирали 109 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 1.9%. В тях са записани 13 651 деца, от които 7 047, или 51.6% са момчета.

 

През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 599 и 1 389 ученици. Към 1 октомври 2018 г., учебни занятия в област Бургас са се водили в 118 общообразователни училища, като в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 поради закриване или преобразуване. Броят на учениците в общообразователните училища е 37 607.

Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 г. в област Бургас, се осъществява в 17 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 училище по изкуствата. Общият брой на учащите в тях е 8 313.

Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 учебна година е 5 973.

Към 31 декември 2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор” се обучават 37 лица.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...