Минута за размисъл 16 май 2019 2019-05-16 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa1kzIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7d627a9043644e7d40c5cee07603dd102a355804/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34638.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл със Станислав Стратиев

"Тъй като не може да се намери изход от положението, възраждането или ренесансът се отлагат за неопределено време. То и да беше дошло Възраждане или Ренесанс, няма откъде да мине"

Днес ще намерим още една минута за размисъл из "Вавилонска хроника" на Станислав Стратиев

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...