Минута за размисъл 10 май 2019 2019-05-10 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUkzIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--91501e197e03e6085bed258b0fca0d74ddeb9fea/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34589.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Джейн Остин

"Колкото опознавам света, толкова повече ме разочарова; всеки изминал ден ме уверява в несъвършенството на човешкия характер и в измамната фасада на достойнството и благоразумието."

Минутата за размисъл е взета от книгата на Джейн Остин "Гордост и предразсъдъци". Два века преди появата на социалните мрежи, английската авторка засяга тема, която и до днес дава поводи за дискусия. 

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...