Минута за размисъл 07 май 2019 2019-05-07 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGRnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--5fea237f758c8d3b678ee81dceef158555cdfb78/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34575.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Александър Солженицин

Като премълчаваме порока и го напъхваме в бутилката, за да не изскочи навън, ние го сеем и в бъдеще той ще даде хилядократно по-голям плод. Като не наказваме и дори не порицаваме злодеите, не просто съхраняваме техните нищожни старини, но и подкопаваме за новите поколения всякакви основи на справедливостта. Затова, а не заради „слаба възпитателна работа“ растат „равнодушни“. Младите свикват, че подлостта на земята никога не се наказва и винаги носи благополучие. И мъчително, и страшно ще е да се живее в такава страна

Днес ще открием поредната минута за размисъл, докато прелистваме страниците на романа "Архипелаг Гулаг" на руския писател Александър Солженицин.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...