Минута за размисъл 07 май 2019 2019-05-07 2019-05-07 https://www.burgas-reporter.com/attachments/2c388d069b7907afd74ef4bf82114b8a214d103d/store/fit/600/400/1e37a213cc677aaf9eae00fc955d764d2b1850c1d4b2960bb7a6fde87b2c/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Александър Солженицин

Като премълчаваме порока и го напъхваме в бутилката, за да не изскочи навън, ние го сеем и в бъдеще той ще даде хилядократно по-голям плод. Като не наказваме и дори не порицаваме злодеите, не просто съхраняваме техните нищожни старини, но и подкопаваме за новите поколения всякакви основи на справедливостта. Затова, а не заради „слаба възпитателна работа“ растат „равнодушни“. Младите свикват, че подлостта на земята никога не се наказва и винаги носи благополучие. И мъчително, и страшно ще е да се живее в такава страна

Днес ще открием поредната минута за размисъл, докато прелистваме страниците на романа "Архипелаг Гулаг" на руския писател Александър Солженицин.

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...