Минута за размисъл 04 май 2019 2019-05-04 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBclZSIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--803090b2e4248b5d29bb6202d59616f91b9047b4/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34557.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Николо Макиавели

"От голямо значение за един владетел е изборът на най-близките му съветници, които могат да бъдат добри или не в зависимост от благоразумието на вледетеля. За ума на един владетел се съди преди всичско по неговите приближени. Ако те са способни и предани, владетелят всякога може да се счита за мъдър, защото е съумял да познае кои са годните и да запази тяхната преданост. Но когато те не са такива, нашето мнение за вледетеля е неблагоприятно, защото първата грешка, която един владетел прави, я прави именно при този избор"

Днес ще прелистим страниците на философския трактат "Владетелят" на Николо Макиавели, за да намерим поредната минута за размисъл. Всъщност не е никак зле и някои български управници да се запознаят със съдържанието на тези творба, но...

 

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...