Минута за размисъл 23 апр. 2019 2019-04-23 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbnRSIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b047851be3d94166c7560165cdb5b9d875fa9c04/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34459.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл със Светото евангелие на Лука

"...кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой между поканените от него да бъде по-почетен от тебе, и да не би тоя, който е поканил тебе и него, да дойде и ти каже: отстъпи на тогова място; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място. Но, кога бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: друже, премести се по-горе; тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе; защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат"

Днес ще открием минутата за размисъл в Светото евангелие на Лука, за да помислим заедно за смирението.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...