образование 19 апр. 2019 2019-04-19 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBalpnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--938cabb1f55743b9b708dca8f9117bb11e221905/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34433.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Търсят се наематели за последните пет ученически стола

И последните пет училищни стола, които нямаха наематели, ще бъдат дадени под наем.

Конкурс е обявен за ОУ "Ал. Г. Коджакафалията", Професионална търговска гимназия, сградата, в която се помещават СУ "Иван Вазов" и ПГЕЕ "К. Фотинов", ОУ "Васил Левски" в кв. Горно Езерово и ОУ "Христо Ботев" в кв. Долно Езерово.

В изброените училища се обучават общо 2000 деца, от тях 650 ще бъдат в начален курс и целодневно обучение през учебната 2019/2020 година. Те имат право на закуска по програмата за подпомагане храненето на учениците от подготвителни групи и 1-4 клас, както и топъл обяд в столовете.

Освен училищните столове, към тези училища има и бюфети, в които могат да се предлагат сандвичи, напитки и закуски, съгласно наредбите на Министерството на земеделието, Министерството на здравеопазването и програмата на Община Бургас за здравословно хранене на учениците.

Петте обекта ще бъдат отдадени на един наемател за срок от десет години, като целта е той да има достатъчно време да планира и възвърне своята инвестиция. Вложените средства от наемателя в ремонти и оборудване, където е необходимо, ще бъдат приспаднати от наема, което допълнително ще облекчи бъдещата му работа.

Наемателят има възможността за работа по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" към Държавен фонд "Земеделие".

Кандидатите трябва да нямат задължения към държавата и Общината, да осигурят квалифициран кухненски персонал, обезпечаващ организирането на ученическото столово хранене и да имат минимум тригодишен опит в извършване на тази дейност.

Крайният срок за приемане на предложения за участие в конкурса е до 16.00 часа на 23 април, а конкурсът ще се проведе на следващия ден - 24 април от 10.00 часа в сградата на Общината.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...