образование 16 апр. 2019 2019-04-16 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWMzIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--375540fd9b9e4d1f39b67db65d3fa54eb6941219/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34398.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Фондация на името на адв. Евгений Мосинов ще подпомага бургаски студенти

Фондация, основана на името на покойния адвокат Евгений Мосинов, ще помага на даровити студенти, изучаващи право в Бургаския свободен университет.

Инициативата е подета от съпругата на адв. Мосинов – Илияна Мосинова, и е подкрепена от ръководството на висшето учебно заведение. Евгений Мосинов беше преподавател в Центъра по юридически науки и в Центъра по икономически и управленски науки на БСУ още от самото му създаване.  

„Причината да създам нещо в памет на Евгений Мосинов беше това, че след неговата смърт много хора се свързаха с мен – по телефона, чрез Фейсбук и на живо, за да ми кажат колко са му признателни, колко ценят това че го познават и че са имали възможност по някакъв начин да общуват с него.”, заяви Илияна Мосинова.

Фондацията е създадена с цел да подпомага студенти в научни изяви, обучителни семинара и при професионалната реализация на младите юристи.

БСУ и Фондация „Евгений Мосинов” ще си партнират в няколко направления: учредяване на стипендии за изявени студенти на университета; подпомагане на отборите на Юредическия факултет на БСУ в национални състезания; организиране на национални състезания за студенти, обучаващи се в специалността „право”; студентско научно творчество – конференции за студенти.

„Ще обърнем внимание на различни изяви на нашите студенти. Те ще бъдат мотивирани да могат да се справят с всичко онова, което им предстои в бъдеще. Надяваме се, че тази помощ ще бъде онзи „ракетоносител” за младежите, който ще ги изпрати в орбитата на добрата реализация”, допълни от своя страна проф. д.п.н. Галя Христозова, ректор на Бургаския свободен университет.

Към момента желание да подпомогнат фондацията са изявили юристи от Бургаска и Пловдивска адвокатски колегии, големи кантори от София, издатели на специализирана правна литература.

„Едва ли има по-подходящ начин да почетем паметта на Евгений Мосинов от този. Той работеше с талантливите студенти, на него преподавателската работа му харесваше. Той е първият редактор на научното списание „Юридически сборник”, каза Президентът на Бургаския свободен университет проф. д-р Петко Чобанов

Първата помощ, която Фондацията ще осигури на студенти, се очаква да бъде предоставена в края на тази година.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...