образование 19 март 2019 2019-03-19 2019-03-19 https://www.burgas-reporter.com/attachments/c18cb74e71d9d704ca44603dd86730acfc77583e/store/fit/600/400/e417345108eb90a0d798b24d274beabd1f10311e4e17d8a65792a2d93134/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Ученици и учители ще мислят заедно "екологично за бъдещето"

Бургас ще бъде домакин на конференцията "Да мислим екологично за бъдещето".

Форумът се организира от Катедра "Екология и опазване на околната среда" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров” и Община Бургас.

Конференцията ще се проведе от 20 до 22 март в зала „Георги Баев” на Културен център "Морско казино". В нея ще участват ученици, студенти, учители и преподаватели. Тематичните направления на форума включват:

- Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда;
- Устойчиви и екологично чисти технологии
- Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива;
- Биогорива;
- Метеорология и хидрология;
- Спътников мониторинг върху околната среда;
- Защитени територии; биологично разнообразие;
- Екологичен мониторинг;
- Мониторинг на храните;
- Управление на екологичните проекти;
- Екология на селското стопанство и промишлеността;
- Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
- Управление и рециклиране на отпадъци;
- Обработка на отпадъците (заводи, сметища).

Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили, ще бъдат връчени грамоти и награди.

За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи, могат да участват в класирането за специалностите "Екология и опазване на околната среда" (редовно или задочно обучение) или "Екология и екологичен мениджмънт" (редовно обучение).

образование ...


политика ...


спорт ...