икономика 27 фев. 2019 2019-02-27 2019-02-27 https://www.burgas-reporter.com/attachments/b2b290a0c1d39bb1f340ede06396afe72ca85389/store/fit/600/400/62a16333fd988fa4cd7ba5a155a2cb6b662ee7b72d5e27328401569fb08c/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Седем Бургаски имота влизат в капитала на НКИЗ

Правителството даде съгласие седем имота – частна държавна собственост, намиращи се в Южната промишлена зона на град Бургас, да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „Национална компания индустриални зони” ЕАД (НКИЗ).

От своя страна НКИЗ ще апортира тези имоти в капитала на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД.

Дружеството е създадено в партньорство с Община Бургас. Изчерпването на капацитета на зоната налага да се търсят нови терени за производствени цели.

Община Бургас разполага с подходящ терен в Южна промишлена зона, а с обединяването на общинските и държавните имоти, чрез апортирането им в капитала на дружеството, би се обособила нова територия с обща площ от 600 дка. По този начин ще се обособи подходяща за производствена дейност зона, в непосредствена близост до пристанище и с добре развита нова пътна инфраструктура.

икономика ...


Евроизбори 2019 ...


политика ...