икономика 07 фев. 2019 2019-02-07 2019-02-07 https://www.burgas-reporter.com/attachments/7cc0ca297ff34fe8b0d4b8c37e4830efea32c430/store/fit/600/400/0ce2a6fae95fe2961355bfbae8e6f591eef2d698b9684fc11cfc688c8100/article_image

Burgas Reporter Ltd.

По-малко издадени разрешителни за строеж в Бургаско

Общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 139 жилищни сгради с 1 113 жилища в тях и 116 636 кв. м разгъната застроена площ (РЗП).

Това показват данните на Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Освен това са издадени разрешителни и за 64 други сгради, със 78 159 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.9%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 26.6%, а общата им застроена площ - с 19.9%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са повече с 48.8%, а тяхната РЗП - с три пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 13.0%, жилищата в тях - със 109.6%, а общата им застроена площ - със 70.9%. Регистриран е ръст на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 12.3%, а на тяхната РЗП - със 119.4%

икономика ...


Евроизбори 2019 ...


политика ...