здраве 23 ян. 2019 2019-01-23 2019-01-23 https://www.burgas-reporter.com/attachments/42226966a52a100fe0d3e6dd90f6f93f30a2db6b/store/fit/600/400/1a220e6a88663bef3c5d6cad658dbd07ea9b99d8943517d47d6b0c555eed/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Онкологичният център в Бургас планира да модернизира базата си с кредит

Съгласие за изтегляне на кредит ще поиска от Общинския съвет ръководството на Комплексния онкологичен център в Бургас.
 
Средствата ще бъдат използвани за изграждането на отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия, за закупуване на позитронно емисионен томограф, за закупуване на оборудване за еднофотонна емисионна компютърна томография и  за  оборудване за брахитерапевтично лечение.
 
Цялостната инвестиция възлиза на  9 168 850 лева с ДДС. 
 
От тях 2 850 850 лева ще бъдат необходими за изграждането на нова болнична сграда за отделение по нуклеарна медицина и брахитерапия.
 
3 498 000 лева за новия позитронно емисионен томограф с компютърен томограф, оборудван с диспенсер за разпределяне на дозите.
 
До 1 320 000 лева с ДДС за еднофотонна емисионна компютърна томография и до 1 500 000 лева с ДДС за  закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за брахитерапия. 
 
„Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД ще осигури минимум 20% от общия размер на инвестицията или 1 834 850 лева.
 
В рамките на офертата след приключване на инвестицията и изтичане на гратисния период по кредита, дружеството ще има годишна погасителна вноска по главницата в размер на 733 400 лева, а най-голямото годишно задължение за лихви се очаква през 2021 г. (първата година след приключване на инвестицията) и възлиза на около 85 000 лева. 
 
 

здраве ...


спорт ...


региони ...