икономика 19 ян. 2019 2019-01-19 2019-01-19 https://www.burgas-reporter.com/attachments/53ac9bc95511e00f065804b1c499518c3d7bec48/store/fit/600/400/777a79127ff95527c72def6875fe19bd9168c19e86b167929965abbd9e97/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Над 90% от фирмите в Бургаско са микропредприятия

В област Бургас през 2017 г. са функционирали общо 30 070 нефинансови предприятия, в които са работили 122 937 лица.

По данни на Националния статистически институт произведена продукция в тях е за 12 939 млн. лв. и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 2 949 млн. лева. Нетните приходи от продажби достигат 16 249 млн. лв. и са с 13.8% повече от предходната година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) - 93.9% от общия брой, в които е произведена продукция за  1 992 млн. лв. по текущи цени или 15.4% от общата за областта. 

Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети), които са 5.2% от всички. Те са произвели продукция за 1 660 млн. лв. с относителен дял от 12.8%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 0.8% от общия брой и произвеждат продукция за  1 416 млн. лв. и дял от 11%. Големите предприятия (над 250 заети) са 0.1% от всички и имат съответно 7 871 млн. лв. произведена продукция и дял от 60.8%.

През 2017 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 20 733, със загуба приключват 5 547, а с нулев резултат 3 790.

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 1 543 предприятия от сектор селско, горско и рибно стопанство. Това е 5.1% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас. Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2017 г. достигат 351 млн. лева. по текущи цени, или със 7.7% повече в сравнение с предходната година.

В сектор промишленост годишен отчет за дейността си са представили 1 571 предприятия, или 5.2% от общия брой на отчетените в НСИ за региона.Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2017 г. по текущи цени достигат 7 791 млн. лева. Спрямо 2016 г. дeлът на сектор „Преработваща промишленост” в нетните приходи от продажби за областта нараства с 3.2 пункта.

1 830 строителни предприятия са представили годишен отчет. Това 6.1% от общия брой на отчетените в НСИ за област Бургас. Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство” достигат 1 045 млн. лв. по текущи цени. Добавената стойност по факторни разходи е 254 млн. лв., или с 21.9% повече спрямо 2016 година.

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 3 688 предприятия от сектор хотелиерство и ресторантьорство, или 12.3% от общия брой на отчетените в НСИ за бургаски регион. Нетните приходи от продажби достигат 803 млн. лв. по текущи цени. 

В сектора търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети годишен отчет за дейността си са представили 10 531 търговски предприятия, или 35% от общия брой на отчетените за областта. Нетните приходи от продажби в сектора достигат 4 311 млн. лв. по текущи цени. 

икономика ...


Евроизбори 2019 ...


политика ...