образование 17 ян. 2019 2019-01-17 2019-01-17 https://www.burgas-reporter.com/attachments/36ee787b93df8a5fcc173f5490a13cc8bed37095/store/fit/600/400/7c7503b0d74f75c8959af9d07b5348596b13118fb5060114c1ac766f9c44/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Извънкласните дейности в училищата започват през февруари

Извънкласните дейности по интереси за учениците ще стартират в началото на втория срок. 

За провеждането им бяха осигурени 25 милиона лева от държавния бюджет, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН). 

Клубовете по интереси ще могат да се организират от училищата съвместно с центровете за подкрепа на личностно развитие и общинските детски комплекси. Това каза в Средец министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещение на извънкласни форми в областта на предприемачеството, изкуствата и екологията. 

По думите му е добре учениците да се насочват към математика и природни науки, затова училищата ще имат задължение да организират 40% клубове по интереси от направленията на STEM – информационни технологии, математика, природни и инженерни науки. Останалите могат да са в други сфери спрямо предпочитанията на децата. В момента те се обобщават от училищата.

 „По една група ще трябва да се ръководи от външни специалисти от центрове за подкрепа на личностно развитие, спортни клубове, читалища, музеи и др. 10% от средствата за извънкласни дейности ще остават в общините и с тях ще се финансират междуучилищни прояви. Общините трябва да направят списък с такива“, обясни Красимир Вълчев. 

Според него училищата трябва да използват максимално дейностите по интереси. Чрез тях са заложени няколко политики – да се интегрират децата и родителите в учебния процес, образователните институции да си взаимодействат, както и да се осъществява ранно кариерно ориентиране. 

„На много места се ползват за посещение на предприятия“, добави министърът.

В Средец той посети Центъра за развитие на общността, където работят образователни и здравни медиатори. Министър Вълчев подчерта, че медиаторите са важни участници в процеса на ефективни включване на децата в образователната система.

образование ...


политика ...


спорт ...