образование 09 ян. 2019 2019-01-09 2019-01-09 https://www.burgas-reporter.com/attachments/833ab75371cee4f614fda1324189e050236af136/store/fit/600/400/5d55e231d6d3c23f7b3359221a801525e20354411d48fdc8af135ad25976/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Нови правила за приема в първи клас

От новата учебна година се въвеждат някои промени при приема на децата в първи клас.

Измененията са съобразени с новостите в българското законодателство в областта на образованието. Бургаските родители имат достатъчно време да разгледат правилата, да изкажат мнение и да направят предложения за промени.  

Новото е, че два от важните критерии стават абсолютно равностойни:

- Дете с постоянен/настоящ адрес, което живее над 3 г. на посочения адрес, считано от датата на стартиране на системата за електронен прием;

- Други деца от семейството, обучаващи се в училището към 15.09.2019 г.

Предложението е вече и за двата критерия да се дават по 200 точки.

Важно е родителите да знаят, че заявената при кандидатстването адресна регистрация трябва да е на самото дете, а не на някого от тях. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в учебното заведение.

Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният адрес не съвпада с този, подаден от ГРАО, детето не се записва. 

Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, той ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.

Също така тази година правилата и районите за прием в училище и детска градина са практически уеднаквени.

Повече подробности за правилата за прием могат да бъдат намерени Тук: 

образование ...


политика ...


спорт ...