образование 08 ян. 2019 2019-01-08 2019-01-08 https://www.burgas-reporter.com/attachments/d96027e3a6513cbaab5ef33605b985da08067289/store/fit/600/400/12461497715c88dd89f19d7ec3df29023b4e382e2ff673ff03efe778512e/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Електронна платформа свързва училището с бизнеса в Бургас

Специализирана електронна платформа ще бъде въведена в образованието от тази година в Бургас. 

Целта е да се създаде още по-тясна връзка между бизнеса и училищата в черноморския град.

Главен координатор и отговорник по изпълнението на проекта ще е Гимназията по компютърно програмиране и иновации. В разработката ще участват ученици, учители, ментори от IT компаниите в училищното настоятелство, експерти от двата местни университета, както и ученици-програмисти от други училища в града.

Предстои да бъдат проведени две срещи между участниците в проекта. Първата ще е с представители на всички професионални гимназии - за детайлно уточняване на всички технически направления, в които работят, паралелки, тенденции, на кое в дейността си искат да акцентират.

Втората среща ще е с представители на бургаския бизнес във всичките му измерения.

Резултатите от двете срещи ще залегнат като първоначална база данни в новата платформа. Тя ще се зарежда и поддържа в Гимназията по компютърно програмиране и иновации.

Като краен резултат всеки бургаски ученик ще може да открие на едно място актуална информация за професионални стажове, изисквания и обявления за свободни работни места в Бургас. Същевременно предприемачите ще виждат къде какви кадри се подготвят, възможности за контакт с потенциални свои бъдещи служители, както и всякаква полезна информация по темата за регионалния пазар на труда.

образование ...


политика ...


спорт ...