икономика 19 дек. 2018 2018-12-19 2018-12-19 https://www.burgas-reporter.com/attachments/83de13b38698e77dd88d086e7a7a849f4b43fd73/store/fit/600/400/a603ea6e9bb07a1823d1b2a4f18f9402db5ae236048f99e4707bddfb0117/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Минималната заплата става 560 лв.

Минималната работна заплата ще стане 560 лв. от 1 януари 2019 г. 

Размерът й ще се повиши с 9,8% в сравнение с настоящата година, реши правителството.

Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната.

От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,37 лв. 

икономика ...


Евроизбори 2019 ...


политика ...