икономика 10 дек. 2018

Жизненият стандарт в България е категорично на последно място в ЕС

България е страната с най-нисък жизнен стандарт измежду всички държави в ЕС. 
 
Проучване на учени от Института за икономически изследвания при БАН е установило, че докато средният коефициент на материален жизнен стандарт в ЕС за 2010 г. е бил 46.6%, в страната ни този показател е достигнал едва 9.9%, т.е най-нисък от всички изследвани страни.
 
Оказва се, че и през 2017 год. страната ни е заела последното място.
 
Тогава най-висок стандарт  от 90.8% е бил постигнат в  Лихтенщайн, а в България 7%
 
Анализите показват, че за последните седем години оценките за България спрямо ЕС-28 са 4-6 пъти по-ниски, а разликите с водещите страни се увеличават
 
С положителен растеж на материалния жизнен стандарт се открояват: Великобритания, Чехия, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Малта и Хърватия.

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика