Минута за размисъл 07 дек. 2018

Минута за размисъл с Борис Пастернак

Човек в другите хора вижда своята душа

Минутата за размисъл днес е извадена от страниците на книгата “Доктор Живаго” на Борис Пастернак. 

Писан през 1955 - 1956 г., романът е замислен като повествование за една епоха на войни и революции, за съдбата на едно поколение, но също и за еволюцията на идеите, за историята и цивилизацията, за мястото на личността в тях, за жизненото крушение и съпътстващото го творческо възвисяване. 

Още от: Минута за размисъл


Още от: пред олтара


Още от: икономика