Минута за размисъл 07 дек. 2018 2018-12-07 2018-12-07 https://www.burgas-reporter.com/attachments/13d9132e2c446f46b4c2ca0bf62eeef0b38f8d9b/store/fit/600/400/23a0103d2a929c0553a60e981339018ec6c15f503cf4aa31112db554e091/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Борис Пастернак

Човек в другите хора вижда своята душа

Минутата за размисъл днес е извадена от страниците на книгата “Доктор Живаго” на Борис Пастернак. 

Писан през 1955 - 1956 г., романът е замислен като повествование за една епоха на войни и революции, за съдбата на едно поколение, но също и за еволюцията на идеите, за историята и цивилизацията, за мястото на личността в тях, за жизненото крушение и съпътстващото го творческо възвисяване. 

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...