региони 08 ноем. 2018

Започнатите строежи в Бургас намаляват с близо 24%

През третото тримесечие на 2018 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на общо 77 жилищни сгради с 1 293 апартамента в тях. Общата разгърната застроена площ на строежите е 70 720 кв.

По данни на Националния статистически институт за същия период в региона е стартирало строителството и на 29 нежилищни сгради, с 22 012 кв. м разгърната застроена площ (РЗП).

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 23.8%, а тяхната РЗП намалява с 0.2%.  Броят на жилищата в тях обаче нараства с близо два пъти. Броят на започнатите други сгради намалява с 31%, а общата им застроена площ е по-малка с 51.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 26.2%, жилищата в тях - с пет пъти, а общата им застроена площ - със 144.0%.

Започнатите други видове сгради бележат ръст с 3.6%, а съответната им РЗП се увеличава с 10.1%.

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика