ориентири 01 ноем. 2018

Ще кажем ли сбогом на хартиените документи в администрациите

Край на обмена и на кореспонденцията с документи на хартиен носител трябва да бъде поставен от началото на месец ноември.
Централните, областните и общинските административни структури и звена трябва да трансформират оборота на документи изцяло в електронен формат.

Според прогнозите не само ще бъдат спестени над 100 тона хартия, но ще се увеличи ефективността на администрациите в страната.

Правителството вече задължи ведомствата да разширят мащабите на цифровите си услуги като регистрират свои профили в Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), поддържана и развивана от Държавната агенция „Електронно управление“. 

След 30 ноември 2018 г. гражданите  и фирмите  трябва да могат да взаимодействат изцяло по електронен път с централните администрации и подчинените им структури.

Системата за е-Връчване е публикувана на страницата на Агенцията https://e-gov.bg.

Още от: здраве


Още от: спорт


Още от: региони