образование 31 окт. 2018

Тече обществено обсъждане за профилираната подготовка на гимназистите

Започва обществено обсъждане, инициирано от Министерството на образованието и науката, за разработените проекти на учебни програми за профилирана подготовка на гимназистите, която ще се придобива в ХI и XII клас от учебната 2020/2021 година. 

Учебните предмети за профилираното обучение са 15 – математика, български език и литература, чужд език, информатика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, предприемачество, физическо възпитание и спорт. 

В разработването на програмите са участвали университетски преподаватели и учители.

Новите учебни програми ще дават не само теоретична подготовка. Целта им е да развиват и социалните, гражданските и културните компетентности на учениците, да подобряват уменията им за изразяване чрез творчество и да усъвършенстват дигиталните им компетентности. 

„Профилираната подготовка представлява съвкупност от три до четири учебни предмета – два от тях опредени на национално ниво, а останалите – на училищно. Едновременно с това всеки учебен предмет ще се състои от задължителни и избираеми модули. Задължителните модули са насочени към надграждане на компетентности, придобити в общообразователната подготовка, както и към задълбочени компетентности в определени научни и/или приложни области.”, съобщават от МОН.

От там уточняват, че това обучение е насочено към подготовка за продължаване на образованието в университет. Така се осъществява връзка между средното и висшето образование и плавен преход към университетското образование. Дава се възможност модулите да носят кредити и да се признават във висшите училища без изучаването на тези модули в отделни специалности на висшето образование. 

Програмите са дискутирани с учители и преподаватели преди да бъдат предложени за обществено обсъждане.

Още от: образование


Още от: политика


Още от: спорт