образование 20 окт. 2018 2018-10-20 2018-10-20 https://www.burgas-reporter.com/attachments/76538428a960f855b17eb8e53f2b44d478d5e7b9/store/fit/600/400/782d15f24af56f06c0fbaa3a51e9c90ab679e036e771aa8633aa91898d28/article_image

Burgas Reporter Ltd.

ОУ „Любен Каравелов” доказа предимствата на едносменното обучение

Бургаското ОУ „Любен Каравелов” е сред малкото училища в общината, където вече втора година се осъществява едносменно обучение.

Припомняме, че Законът в образованието предвижда това да се случи постепенно във всички български училища.

„Имаме това щастие благодарение на новия корпус, разкрит на мястото на старата градска баня, за което заслуга има Община Бургас. Друга причина е, че училището е със среден брой ученици - 530 деца.”, обясни директорът на ОУ "Любен Каравелов" Анета Димова пред "Бургаски репортер".   

Според нея предимствата от едносменнния режим на обучение са много. Така например най-малките ученици имат възможност да започват часовете си по-късно – в 8:20 ч., а не както е в повечето училища още в 7:30 ч. Това позволява на първокласниците да се адаптират много по-лесно от режима в детската градина към този в училище. 

Освен това в следобедните часове базата е свободна за всякакви извънкласни дейности. А ОУ „Любен Каравелов” е от училищата, в които подобни инициативи са значителен брой.

„По традиция тук развиваме фолклорни дейности, певческо изкуство, изобразително изкуство, хореография. Спортът при нас е с богати традиции. Имаме много допълнителни кръжоци, които могат да се случват следобед. Преди това беше голям проблем, тъй като подобни занимания се вместваха между двете смени. Танцовият състав, например, се събираше само вечер.”, поясни Анета Димова.

Тя допълни, че от тази година ОУ „Любен Каравелов” е утвърдено като иновативно училище. Насоката, в която учебното заведение работи, е „Развитие на творческите възможности и научния интерес на децата.

„В тази връзка сме създали 4 модула – Сценични изкуства, Детска научна лаборатория, Ръкотворен живот, Изящни и приложни изкуства. В тези модули децата не са разделени на класове, а са цял поток от випуска, според техните желания и заложби. И благодарение на едносменния режим тези дейности се осъществяват много по-лесно.”, допълни директорът. 

По-думите ѝ друго предимство на ученето само в първа смяна, е че сутрин децата са много по-концентрирани. 

„Учениците са доста натоварени с домашни и уроци. Едносменният режим им позволява да се занимават с много повече и различни неща.”, каза още Димова.

За разлика от ОУ „Любен Каравелов” обаче в повечето бургаски училища засега едносменно обучение не може да се провежда, тъй като наличната база не позволява.

„Трудно ще бъде за повечето училища в Бургас да преминат на едносменен режим. Дори за онези от тях, които са сами в сграда, каквото е „Братя Минадинови”, например. Паралелките почти навсякъде са пълни и всички стаи са заети, така че ще бъде изключително сложно да осигурим едносменен режим на работа.”, коментира преди началото на учебната година зам.-кметът по образованието Йорданка Ананиева.

Според нея единственият начин това да се случи е да се построи нова училищна инфраструктура. Идея, която предстои да бъде обсъдена с министъра на образованието и науката.  

 

образование ...


политика ...


спорт ...