различно 22 юли 2016 2016-07-22 2016-12-08 https://www.burgas-reporter.com/attachments/77550ad240f5f9e16fc7fb6523859d2b50749a97/store/fit/600/400/df4254035f6a818a8837ad554e56091c40fa14c7cfb5dea3ec7d32c35170/article_image

Burgas Reporter Ltd.

МТСП ще финансира проекти за достъпна среда на хора с увреждания

Министерството на труда и социалната политика ще финансира проектиза осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания,както и за изграждането на детски занимални за децата на служителите си.

Финансирането ще е по проект „Красива България“ в размер на 2 млн.лв. С проекти ще могат да кандидатстват Общини,областни управи и други публични и държавни институции

Средствата са осигурени по Националния план за действие по заетостта.  Проектите ще варират между 3000 и 170000 лв. Минималният размер би стигнал за изграждане на външна рампа или вертикална платформа, за да улесни достъпа на хора с увреждания до институциите. По-скъпите проекти могат да включват и външен асансьор.

Общините ще трябва да осигурят 5% от бюджета на проектите. Администрациите с по-висок процент на финансиране ще получат повече точки в класирането.

Финансирането на проекти за създаване на детски кътове и занимални в публични сгради ще улесни работещите в тях и ще им даде възможност да съвместят по-добре личния с професионалния живот. По тази мярка институциите ще могат да кандидатстват с проекти между 20000 и 70000 лв.

Набирането на предложения стартира от 12 юли, като срокът за подаването им е един месец.

 

здраве ...


спорт ...


региони ...