региони 12 май 2018

Георги Димитров: Благодарност към екипа в карнобатската болница, защото устоя на всичко през годините

На последната сесия на общинския съвет в Карнобат беше разисквана темата за търсене на стимули за приличане или за създаване на кадри за местната болница. Кметът Георги Димитров изрази готовността си да подкрепи в законовите рамки всяко едно решение, което би осигурило такива специалисти, но преди всичко благодари на сегашния екип за постигнатото като професионално ниво и като отношение към пациентите.

Използвахте трибуната на общинския съвет, за да благодарите на местните лекари за доброто състояние на общинската болница. Какво им е струвало на тях и на вас като кмет, съхраняването на здравното заведение?

Струвало е много усилия и нерви през годините, за да преодолеем кризисните ситуации в здравеопазването, които рефлектираха най-тежко върху малките общински болници като нашата.

В страната вече е много чест случай такива здравни заведения да се закриват.  Колегите ви режат буквално „живо месо“, а при вас как е?

Ооо, ние също рязахме. Законодателството в областта на здравеопазването , подзаконовите наредби, изискванията към определени клинични пътеки за въвеждане на специалисти, които са дефицитни за цялата страна, всичко това наложи закриването на много дейности. Икономически те не можеха да съществуват. 
По закон имаме правото да подпомагаме болниците по отношение на материалната база, защото тя е 100% общинска собственост. Но ние нямаме възможност да им даваме пари, да речем, за заплати. Да, болниците го правят през клиничните пътеки. Една част от тези клинични пътеки са недофинансирани, от друга страна има доста неосигурени здравни пациенти, но заради Хипократовата клетва и заради човещината те не могат да не бъдат оставени без лечение.

Успя да се справи екипът на болницата в Карнобат. Заради това изразих своята благодарност към сегашното ръководство на болницата, към сегашното управление, но благодарността ми е и към предходните ръководства, защото те не допуснаха да се стигне до фалит. 

Справят се в нашата болница. Оказа се, че освен добри лекари, те са и добри мениджъри. Устояват геройски.


Май, това е голяма рядкост в общинските болници из страната?

Определено мога да кажа, че като видите отчетите, ще ви стане ясно, че в Карнобат ние нямаме острите проблеми на здравеопазването , каквито имат други общински болници из България. Само вижте какво става. На много места лекари масово излизат по улиците да протестират. Но истината е, че в общините имаме много тежки проблеми за решаване в бъдеще. 
Кадровият проблем!!! Трудно е да се привличат лекари. В момента имаме поколение, което е на средна възраст от 55 години нагоре. Нямаме попълнения в средния медицински персонал. Това го чувстваме и ние в Карнобат, защото за да отговорим на стандартите, в детските градини трябва да има медицински сестри, а такива няма на пазара. Дори в здравеопазването, средната възраст на медицинските среди в Бургаска област е около 55 години. 
Това означава, че трябва да бъдат подготвени такива кадри или да намерим стимули, които да ни дадат възможност да привличаме такива. С материалната база ще се справим, но кадровият проблем е по-тежкото изпитание.

Само си помислете върху това, че за създаването на един лекар са нужни около 10 години.

Посочихте като добър пример синхронизиране на вашия екип, на образователната система и на бизнеса в създаването на кадри за хранително-вкусовата промишленост в Карнобат …това може ли да се пренесе и на полето на здравеопазването?

Ваши колеги, журналисти ми поставиха въпроса за отношението ни като администрация към бизнеса. Как да отговоря по друг начин на този въпрос освен с това, че икономиката и гръбнакът на една община като постъпления и данъци, всичко това идва от бизнеса, а не от гражданите. Ние сме длъжни като администрация, ако не можем да помагаме на бизнеса, по никакъв начин да не му пречим.

Смятам, че в община Карнобат правим сериозни опити да помагаме на бизнеса.

Знам, че в общинското здравеопазване темата с печалбата е деликатен момент, но все пак…как бихте коментирал това, че общинската болница в Карнобат е на печалба?

Тя, печалбата е от порядъка на 50-60 000 лв, но е по-хубаво да кажем, че болницата няма задължения.

В този ред на мисли и община Карнобат няма задължения, нали така?

Виждате капиталовата програма, виждате отчета на болницата. Ако те са вложили 70 000 лв и ние сме вложили 70 000 лв. Скоро приключваме ремонта на детско отделение. Всяка година купуваме нова апаратура, оборудваме ги. По националната програма „Фонд Козлодуй“ направихме цялостно саниране на болницата. Има ли проблеми, си ги решаваме.

Много кметове се оплакват, че националната здравна карта предвижда намаляване на броя легла в общинските болници, а в Карнобат бройката се запазва. Това означава ли някакво признание за усилията на общинска администрация и на ръководството на местната болница?

Да, признание е, но това не означава, че ние не сме съпричастни към болниците в Бургас, защото ние работим тук само по осем клинични пътеки. Високотехнологичните болници са в големите градове и това е нормално. Нашата задача в Карнобат е да приемем болните, да ги стабилизираме и в първия възможен момент, по най-бързия начин да ги преведем до високотехнологичните болници. Така че болниците в Бургас са и наши и ние трябва да сме съпричастни с колегите.

автор: Красимир Калудов

Още от: здраве


Още от: спорт


Още от: региони