икономика 16 апр. 2018

България и Молдова със Спогодба за за регулиране на трудовата миграция

Приключи първият кръг от преговорите между България и Молдова за сключване на двустранна Спогодба за регулиране на трудовата миграция между двете държави. 

Българската делегация беше ръководена от заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. В края на разговорите в молдовската столица Кишинев двете страни подписаха протокол за съгласие по основните текстове за спогодбата.
 
В края на юни 2017 г. правителството на България одобри проекти на двустранни спогодби с Армения, Молдова и Украйна в областта на трудовата миграция. В документите се предвижда при наемането на граждани на една от държавите на територията на другата да се изисква валидно разрешение за работа. С проектите на спогодбите се предлага гражданите, които бъдат наети на територията на другата страна, да се ползват със същите права и задължения, които са в сила за местните работници.
 
Подписването на спогодбите ще даде възможност за осигуряване на кадри за икономическите сектори, в които има недостиг на работна сила. Спогодбата с Армения беше подписана през февруари 2018 г.


Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика