различно 16 апр. 2018

Софинден е... днес не се пере

Първият понеделник след Томина неделя се нарича „Софинден” или още „Сувия”, „Сувинден”. 

Според народните представи този ден е „хаталия”, т. е. лош ден. Затова традицията повелява да се спазват някои забрани. Жените не перат и не трябва да сушат дрехите. Стопаните не копаят и не сеят, „за да не изсъхва храната”. Не се вари мляко, за "да не се вдига" млякото на говедата и да не стават рани. 

На Софинден се изпълнява интересен стар обичай за предпазване на хора и добитъка от болестта „топалък” - да не окуцяват. Рано сутринта на празника, още преди да е изгряло слънцето, жените връзват на един кол на оградата вълнен парцал или мъжки навуща и наричат: ”Тука да остане топаллъка!” и „Кол да куца, кон да не куца, кол да куца, вол да не куца, кол да куца, чиляк да не куца!” 

Извършват се и ритуали за предотвратяване на суша.
 
Наричат този ден и „Великден на умрелите”, защото жените раздават червени яйца за „Бог да прости”. 

Още от: различно


Още от: култура


Още от: ориентири