икономика 13 март 2018

Над 150 млн. евро ще насърчават предприемачите в България

Над 150 млн. евро са осигурени за насърчаване на предприемачи и стартъпи в България.

За готовността на държавата да подкрепи инициативните представители на бизнеса съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на първото изложение за стартиращи иновативни фирми Sofia Startup Expo 2018
 
Той се спря и на подкрепата, която държавата оказва в този процес.  Инвестиционните фондове Eleven и Launchub, създадени с европейско финансиране и национални средства, вече са инвестирали над 20 млн. евро в 180 стартиращи предприятия. Същевременно по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ са в изпълнение 82 договора на стартиращи предприятия, по процедурата „Разработване на иновации“ на обща стойност над 15 млн. евро. 

Подготвя се нова процедура по ОПИК насочена изцяло към стартиращи предприятия на обща стойност от около 35 млн. евро. 

Ресурс е осигурен и във Фонда за ускоряване и начално инвестиране с бюджет от 51.3 млн. евро. 

Същевременно се структурира Фонд за технологичен трансфер, за който са заделени 30 млн. евро. Чрез него ще бъде възможно финансирането дори само на изследователски концепции, разработени в университети и подпомагането на развитието им до етап бизнес концепция. Подобен инструмент до момента не е създаван в Централна и източна Европа. 

Възможности за финансиране ще има и по инициативата JEREMIE, като вече е избран нов фонд мениджър за финансиране в компании в ранен етап на своето развитие – BrightCap. Неговият портфейл е 25 млн. евро, като 3 млн. евро ще бъдат насочени към стартиращи предприятия и се очаква да започне с инвестиционната си програма през третото тримесечие на 2018 г 

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика