икономика 12 март 2018

2.5 млрд. евро са генерирали информационните и комуникационни услуги в България

Близо 2.5 млрд. евро оборот са генерирали информационните и комуникационни услуги в страната през последните седем години. През този период е бил постигнат ръст от над 300% - обяви зам. министърът на икономиката Александър Манолев пред участниците в Европейската конференция “EURONET-среща на италианските търговски камари в Европа – иновация и интернационализация през дигиталното общество в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“. 

По данни на ЕВРОСТАТ брутната добавена стойност на ИКТ сектора е на стойност 1.14 млрд. евро и нараства устойчиво. По последни данни в сектора са заети около 51 хил. души, като броят им нараства с 7%, в сравнение с предходната година“, подчерта Александър Манолев. 

Въпреки това министърът призна, че дигитализацията е все още слабо застъпена или напълно отсъства в редица отрасли на икономиката ни. 
Изоставането е най-вече в малките и средните предприятия, от които се очаква да бъдат гръбнака на икономиката.
 

Още от: икономика


Още от: Минута за размисъл


Още от: политика