региони 01 фев. 2023 2023-02-01 2023-02-01 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc1YrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ba8152ddbc75e0d460c82d849f21f1155a4bbba7/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/green%20field.jpg

Burgas Reporter Ltd.

В Карнобат правилата за закупуване на дърва са вече променени

За да може да закупи дървесина от горски територии, собственост на община Карнобат, всеки желаещ ще трябва да отговоря на няколко сериозни изисквания.

Критериите бяха променени на предходната сесия на общинския съвет и поставят като условие пред кандидатите да имат средномесечен доход до 780 лева за последните шест месеца.

Купувачът трябва да има постонен адрес на територията на община Карнобат, но да не притежава движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея,  която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството/домакинството.

Сред останалите условия са и тези да не са прехвърляли имот и/или идеални части от имот за срок от една година преди подаване на декларацията, да не осъществяват търговска дейност и такава като земеделски производител и да нямат изискуеми задължения към община Карнобат;

 Количеството дървесина, което се предоставя за закупуване на населението на община Карнобат се формира като от общото количество дървесина се извади дървесината, необходима за училища, детски заведения, социални домове и други институции на бюджетна издръжка, които имат право да закупуват дървесина.

.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...