региони 11 юни 2021 2021-06-11 2021-06-11 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc3QxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--bc23d9a465b39f5df77093ce72fee9fea44db64e/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas6.jpg

Burgas Reporter Ltd.

За година жилищните сгради в област Бургас се увеличават с 300

Жилищният фонд в област Бургас се състои от 104.3 хил. жилищни сгради, сочат данните на Териториалното бюро на Националния статистически институт към 31 декември 2020 г.

Спрямо 2019 г. броят им се увеличава с 300. В градовете се намират 48.5 хил. жилищни сгради, а в селата - 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 47.7 хил. или 45.8% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 40.6 хил. или 39%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 8.2%, а панелните - 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 51.8%, а в селата тухлените с гредоред - 58.3%.

В област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 52.5 хил. или 50.4% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.8 хил. (35.3%), триетажните са 8.7 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.3 хиляди.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 22%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.3%

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...