региони 09 апр. 2021 2021-04-09 2021-04-09 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa1Z6IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9a0370368dc4e0ead3738e4c53449b899cf51fd2/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/midi1_1464260304-1509x503-1-750x375.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Поморийци се обявиха срещу мидена ферма

Обявеното инвестиционно намерение на „Ем Джи Солюшън“ ЕООД-София за изграждане на ферма за миди в акваторията на град Поморие предизвика общественото недоволство в града.

Рибарите изразиха опасенията си, че реализирането на намерението ще застраши поминъка на над 300 семейства, за които риболовът носи основен приход. Затова Общинският съвет в Поморие прие декларация против издаване на съответното разрешително.

Кметът Иван Алексиев също подкрепи исканията на рибарите и сезира всички компетентни институции в страната, включително Народното събрание и Министерски съвет. Възражение, подкрепено с над 520 подписа, бе изпратено и от Рибарско сдружение „Нептун – Поморие“.

„Винаги се радвам на успешния резултат когато Община, Общински съвет и граждани се обединим в дадена кауза и заедно защитаваме интересите на града ни. Силата ни е да сме единни, да можем свободно да изразим мнението си и заедно да постигаме това, което е най-добро за поминъка и живота в Поморие“, каза кметът Иван Алексиев.

След разглеждане на всички постъпили възражения, включително и искането за несъгласие с тях от страна на софийската фирма, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна отказа издаване на разрешително, поради преценката за липса на съвместимост на инвестиционното намерение с обществените интереси и въз основа на обстоятелствата, че в резултат на ползването на водния обект ще се създаде опасност от ограничаване на общото ползване в акваторията на Черно море, в района на гр. Поморие.

 

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...