ориентири 04 март 2021 2021-03-04 2021-03-04 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdWh4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c6e84749bd687f047179c0977dba1c45fdd131bd/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/more2.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургас става център за изследване на морската вода

„Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж” е названието на проект, който университет „Проф. д-р Асен Златаров“ реализира съвместно с Община Бургас.

Целта е Бургас да се превърне в национален и европейски център на научно-изследователската дейност за проучване на флората и фауната в Черно море.

Предвижда се да бъдат извършени подробни изследвания за замърсеността на морската вода. Те ще бъдат направени в 6 точки на Бургаския залив, където има силно влияние на човешката дейност. Сред тях са крайбрежието на „Сарафово“ и Крайморие, районът на остров Света Анастасия и плажовете в Бургас.

Събраната информация ще бъде обобщена в подробна карта. Данните ще се използват за формулирането на стратегии и дейности, които да ограничат в максимална степен замърсяването на Черно море.

Събирането на информацията ще се извършва и с помощта на специален апарат за подводни дейности. С него ще се заснемат отпадъците както на повърхността на водата, така и на морското дъно.

За ограничаването на замърсяването с пластмаса Община Бургас планира да създаде „син етикет“. Той ще се дава на тези заведения, които спрат използването на такива прибори и съдове за еднократна употреба. Заведенията, които получат „син етикет“, ще бъдат представяни като пример за добри екологични практики по време на конференции, посветени на околната среда и туризма.

Като част от мерките за управление на човешкото въздействие върху морската околна среда, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще разкрие нова дисциплина "Полимерни замърсители в морска среда" към магистърски програми „Екология и опазване на околната среда”, „Екология и екологичен мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание". Създаването на дисциплината е обвързано с анализа и класификацията на полимери в морските води и провеждането на сезонен мониторинг.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...