региони 02 фев. 2021 2021-02-02 2021-02-17 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBalp4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6767ecda63c188f1710b013d4c552f45c9193161/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/11.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Проектът за обновяването на жп гарата в Карнобат е вече изпълнен напълно

Железопътната гара в Карнобат е вече напълно обновена.

Пълно архитектурно обновяване на гаровия комплекс и преустройство на помещенията ще посрещнат пътниците, които преминават през жп гарата в Карнобат.

Подобренията бяха осъществени в рамките на проекта „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“, финансиран по ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Благодарение на инвестираните средства пътниците ще разполагат удобна и обновена чакалня, обособени площи за търговски обекти, вътрешни санитарни възли, в това число санитарен възел за инвалиди и чакалня за майки с деца спомещение за подмяна на пелени на бебета.

По време на реконструкцията и обновяването на гаровия комплекс бяха поставени нови настилки, облицовки по външни фасади и вътрешни стени, подменени бяха окачени тавани и дограма, а енергийната ефективност на сградата повишена.

Обновяването на гаровия комплекс включва още конструктивно усилване на сградата с изпълнение на нови вертикални носещи елементи и връзки, саниране на конструктивни елементи на сградата, демонтаж на покривната стоманена конструкция и изпълнение на нова стоманена покривна конструкция. При изпълнение на проекта бяха подменени всички технически инсталации, в това число : водопроводна и канализационна, електрическа и отоплителна, вентилационна и климатична.

ЖП гара Карнобат вече разполага и с модерна система за видеонаблюдение, пожароизвестителна инсталация и електронна система за контрол на достъпа с възможност за управление на пътникопотоците.

Обновяването на гаровия комплекс включва и рехабилитация на обслужващите товарни рампи, на сградите на постове от 1 до 6 , кантар на кабина и помпена станция. Гарата вече разполага и с нов площадков питеен и противопожарен водопровод, захранващ Пост 1, Пост 2, Пост 3, Пост 4 и до Пост 5 и Пост 6.

Крайната цел на проекта е да допринесе за подобряване интермодалността при превоз на пътници и товари, чрез изграждане на модерен гаров комплекс.

Помислено е и за съоръжения, които да гарантират нормален достъп на гражданите с намалена подвижност.

Предвидени са и нововъведения за хората с намален слух – към разговорната уредба на гишетата за обслужване на пътници е инсталиран и индукционен модул за пътници със слухови апарати. Спазени са всички изисквания на ЕС за оперативна съвместимост на съоръжението.

Проектът е реализиран напълно и предстои до дни да бъде издаден на Акт 16.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...