региони 12 фев. 2021 2021-02-12 2021-02-12 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ1J4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b293c5f6d5ded9e0a30e96c7fc82f2ddb19849b8/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/reki1.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Областният управител иска ежегодно почистване на четири реки

Областният управител Вълчо Чолаков поиска ежегодно почистване на четирите реки, вливащи се в езерото Мадра - Факийска, Средецка, Изворска и Русокастренска.

Целта е да се намери дългосрочно решение на наболелия проблем с наводненията. Пример за такова е почистването на река Русокастренска през 2018 година, за което Министерският съвет тогава отпусна близо 62 хил. лв. Вече трета година в този район няма проблеми.

Чолаков настоява още за извършване на проучвания и евентуално изграждане на допълнителни диги. Според областния управител опитът от последните години показа, че освен почистването, трябва да се вземе предвид и друго важно обстоятелство.

„Дъждовете се изсипват за много кратко време в големи количества. Липсва равномерност. Вероятно ще се наложи преизчисляване размерите на дигите и сеченията по речните корита, така че да отговарят на настоящите климатични условия.  Природата се променя, за да се избегнат бедствия, трябва да се адаптира изграденото към промените. Вече текат  проучвания по темата. Всичко, с което разполагаме като съоръжения е изграждано в друго време, при различни условия и цифри от днешните”, коментират експертите.

Чолаков обходи селищата в областта, които пострадаха от последните валежи. В с. Кости едно от възможните решения е удълбочаване на съществуващия през селото дол и изграждане на по-високи стени. Така дерето ще поема по-голямо количество вода и ще се избегне разливът, водещ до наводнения.

Областният управител се надява след като са индентифицирани проблемите да се намери и необходимото финансиране.  

По повод битовите отпадъци, които реката в Средец изхвърли в града, Чолаков настоява да се използва цялата строгост на закона срещу лицата, които си позволяват да я превръщат в нерегламентирано сметище. По думите на областния управител, ако хората не спрат да изхвърлят боклуци и всяка година институциите да чистят ефектът ще е същия. Въпреки, че е извън сферата му на компетентност областният управител се ангажира да съдейства за по-бързото изчистване на проблемните места.

Проблемът с непочистените дерета и речни участъци бе сред първите, с които областният управител се сблъска в началото на мандата си, липсата на средства го принуди да търси алтернативни методи като използване труда на лица лишени от свобода. За шест години по този начин са изчистени хиляди метри речни участъци в област Бургас. С готов проект за европейско финансирани Чолаков опита да осигури багер, с който администрацията да чисти със собствени сили, независимо от ограничения си бюджет. За съжаление средствата не бяха отпуснати. Въпреки това областният управител настоява за реализирането на тази идея, която би дала оперативност и възможност за бърза реакция в най-критичните точки на областта.

Снимка: Архив

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...