политика 22 окт. 2020 2020-10-22 2020-10-22 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEJzIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2203271a6ff8f2b1b344bcefe974e13346f20d4e/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20200711_131952.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Може ли общинският път към "сараите" в Росенец да премине отново в частни ръце

Община Бургас не използва един от най-силните си козове по казуса с общинския път към „Догансарай“ в парк Росенец и заради това може отново да изгуби собствеността си върху единствената сухопътна връзка с брега в тази част на Черно море.

За създалата се ситуация предупреди общинският съветник от ПП „Средна европейска класа“ Константин Бачийски.

Опасенията му са породени от това, че фирмите  „Хермес Солар” ООД и „Стрейтлайн” ЕАД, свързани в публичното пространство с изграждането на лятната резиденция, обитавана от Ахмед Доган, са подали жалба в съда срещу Решение № 12-2/28.07.2020г. на Общински съвет- Бургас. 

„На сесията през юли аз и мои колеги съветници внесохме докладна с предложение да бъде възстановена собствеността върху пътя към „сараите“.  Мнозинството отхвърли предложението ни и гласува своя докладна по казуса, в която обаче имаше съществени пропуски. Още тогава предупредих, че всичко това дава възможност гласуването да бъде успешно атакувано в съда от заинтересуваните страни“ – припомня Бачийски.

Според него през юли месец с начина си на гласуване мнозинството единствено е имало за цел да намали общественото напрежение по казуса с Росенец и е отложило преминаването на общинския път в частни ръце за по-късен етап.

„Сега вече нямам никакви съмнения, че Община Бургас доброволно се отказва от своето преимущество в съда. По този начин прави възможна загубата на собствеността си върху единствения път, който води до брега в близост до „Доган сарай“ – коментира Константин Бачийски.

Съветникът е категоричен, че по текущото дело най-силният коз на Община Бургас да запази собствеността върху общинския път, който води до сараите, е обявяването за нищожно на решението за деактуването на публична собственост от сесията през месец април. По този начин се пресичат законно всички възможности да се оспорва гласуването от юли в съда.

Като аргумент в защита на своята теза „за нищожност“ съветникът посочва следните аргументи от съдебната практика:

  • Решението по чл. 6, ал. 1 от ЗОС, прието без да е налице  влязъл в сила ПУП  за промяна предназначението на съответните поземлени имоти или части от такива, вкл. приети под условия след приключване на тази процедура, са не просто незаконосъобразни, а нищожни
  • Решението по т. 3 от т. 41 / 28.04. 2020г. е взето без наличието на съществена материалноправна предпоставка, а именно да е отпаднало предназначението на имота по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Имотите, за които беше предвидено да станат частна общинска собственост не са загубили предназначението си и Общинският съвет в решението си от 28.04.2020г. не е изложил каквито и да е аргументи и доказателства в тази връзка.
  • Липсата на посочената абсолютна материалноправна предпоставка за промяна на вида общинска собственост, както и пълната липса на мотиви в тази връзка в решението на Общинския съвет от 28.04.2020г.,  също са основания за нищожност на въпросното решение.
  • Решението по т. 3 от т. 41 / 28.04. 2020г. е прието по неправилен ред и в несъответствие с предвидената от закона процедура.

Съгласно практиката на Върховния административен съд в тези случаи решението на Общинския съвет е не просто незаконосъобразно, а нищожно. За да бъде призната тази нищожност, това трябва да стане по съдебен ред, а за да се случи, съдът трябва да бъде надлежно сезиран.

Константин Бачийски няколкократно е потърсил контакт с председателя на общинския съвет проф. Севдалина Турманова, както и с правния отдел на Общински съвет Бургас, за да ги призове да използват съществуващата законовата възможност  да поискат от съда извършването на инцидентен контрол за валидност на Решението за прехвърляне на пътя към „сараите“  от публична в частна собственост. /по т. 3 от т. 41 по Протокол № 9 /28.04.2020/ и да го обяви за нищожно.

Въпреки това при подаването на становище по жалбата на фирмите  „Хермес Солар” ООД и „Стрейтлайн” ЕАД общината не е използвала своя може би най-силен коз.

По този начин се губи ключова възможност жалбата да бъде отхвърлена.

Според Бачийски изглежда така сякаш ръководството и юридическият отдел на Общинския съвет защитава и желае да влезе в сила и в изпълнение скандалното решение  от 28.04, което съответно през юли месец съветниците оттеглиха, т.е. защитава интересите на „Стрейтлайн“ и „Хермес Солар“.

Случващото се е огромна подигравка с хилядите български граждани, които през лятото протестираха пред самата резиденция на почетния председател на ДПС , като възмущението им разтърси цялата страна и доведе до тежка политическа криза.

Вече е ясно, че по делата с този казус Общината не работи за запазването на общинската собственост върху пътя в Росенец,  а с действията си и с бездействието си  не се съобразява с исканията на българските граждани да имат свободен достъп до тази част от българския бряг – категоричен е съветникът от ПП СЕК.

 

Коментари

политика ...


икономика ...


образование ...