региони 16 юни 2020 2020-06-16 2020-06-16 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0ZuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--98afc437aece84a9b621ac1bac78b7fca01c9521/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B3%D0%BD%D0%B1.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Стартира втора фаза от разширението на депото в Братово

Започна втора фаза на проекта за разширяване капацитета на регионалното депо за смесени битови отпадъци „Братово – Запад“.

С изграждането на Клетка № 2 като част от депото се предвижда да се осигури полезен обем за 518 510 куб. м отпадъци и да се създаде инфраструктура за екологосъобразно третиране на цялото количество неопасни отпадъци, генерирани на територията на деветте общини, участващи в проекта - Бургас, Несебър, Камено, Айтос, Карнобат, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, които са част от Региона за управление на отпадъците – Бургас. 

Втората фаза включва проектиране и изграждане на Клетка № 2 на депото. След съгласуване на инвестиционния проект, строителството ще се извърши за срок от 360 календарни дни. Същевременно ще се изготви и технически инвестиционен проект за рекултивация на Клетка № 1, който ще бъде изпълнен след нейното закриване.

Увеличаването на капацитета на депото е продължение на Фаза 1, финансирана  от Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г., в рамките на която е изградена първа клетка и цялата инфраструктура на регионалното съоръжение.

Финансирането на обекта се извършва от деветте общини пропорционално, на база депонираните в Клетка 1 отпадъци за предходен период. Делът на община Несебър в общото финансиране е над 30 % и е в размер на 2 428 750 лв.

Дейностите по проекта предвиждат редуциране на отпадъците до минимум, което от своя страна ще намали екологичното замърсяване и количеството на емисиите на парникови газове, което ограничава  изменението на климата.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...